Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

NEUROFISIOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:
• Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en neurofisiologia clínica en l’àmbit hospitalari.
• Experiència laboral acreditada com a especialista en neurofisiologia clínica.
• Experiència laboral en monitoratge neurofisiològic introperatori i patologia del son.
• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores).
• Experiència docent i investigadora.

Es cerquen professionals amb iniciativa, dinamisme, bons/es comunicadors/ores, orientats/ades a la millora contínua, ús eficient dels recursos disponibles, orientació al pacient i amb capacitat de treball en equip.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Neurofisiologia Clínica. Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contractes laborals per cobertura de dos llocs de treball estructurals de naturalesa permanent a jornada completa.
• Retribució competitiva segons conveni colectiu.
• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a: https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA NF 08 23

Termini de presentació de sol•licituds: 3 de setembre de 2023