Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Unitat gestió del talent (Marta Blanco)

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025

Especialitat - Especialidad

Neurologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem un/a Metge/essa especialista en Neurologia per incorporar-se al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està constituït per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), l’Hospital Sant Antoni Abat i el Centre d’Atenció Primària de Baix-a-Mar (Vilanova i la Geltrú).

El Servei de Neurologia està format per un equip humà de nou professionals que desenvolupen la seva activitat assistencial en hospitalització de Neurologia, consultes externes i gabinets d’exploracions complementàries (Dúplex TSA/TC, electromiografia i electroencefalografia).

I per què amb nosaltres?

– Desenvoluparàs les teves funcions en una consulta especialitzada en Neurologia, hospitalització i exploracions complementàries.

– Formaràs part d’un consorci hospitalari d’àmbit comarcal amb un pla de formació continuada on podràs desenvolupar la teva carrera professional.

– Disposaràs de facilitats per poder assistir a congressos i jornades.

– Tindràs la possibilitat de realitzar projectes d’investigació i docència.

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

– Acreditació de l’especialitat en Neurologia via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:

– Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones


Període de presentació de candidatures i documentació:

Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 2 d’abril de 2024.

Mitjà de presentació de la documentació:

Les persones interessades hauran d’enviar curriculum vitae a convocatories@csapg.cat, indicant la referència NEURO_CSAPG_2024