Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas Domenech

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

Neurologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Calella i Blanes

Funcions - Funciones

L’especialista formarà part de l’equip de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, integrada amb més de 1500 professionals, incorporant-se al Servei de Neurologia dels Hospitals Comarcals de Calella i Blanes, formant part d’un equip multidisciplinari, integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut que dona servei a una població de referencia d’uns 190.000 habitants.

El servei de Neurologia dona cobertura a la patologia neurològica del territori en les consultes externs i dona suport com a consultors als pacients hospitalaris i urgents. També es realitza neursonologia (Doppler) i electromiografia.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina.

• Especialitat en Neurologia via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.

Es valora

• Els anys d’experiència aportats

• Formació continuada en l’especialitat

Condicions - Condiciones

• Contracte laboral temporal de llarga duració (Interinatge)

• Jornada Completa

• Condicions laborals en base al III Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

• Incorporació immediata o a determinar amb el candidat/a