Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DIAZ PEREZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

NEUROLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

El servei de Neurologia ofereix als pacients de l’Alt Empordà una atenció integral (hospitalària i ambulatòria) amb un estret contacte amb l'atenció primària a través de la consulta virtual, tallers de formació i protocols conjunts.

Els neuròlegs atenen la fase aguda i crònica de malalties vasculars, inflamatòries i degeneratives del sistema nerviós.

L'activitat assistencial inclou diverses àrees d'atenció específica: vascular, cefalees, esclerosi múltiple, demències, Parkinson i perifèric.

Tanmateix, el servei realitza les següents proves complementàries; ecografia de tronc supraòrtic, ecografia transcranial, electroencefalograma, electromiograma i toxina botulínica.

El servei de Neurologia de l'Hospital de Figueres col·labora amb hospitals de Catalunya en la creació de protocols conjunts i estudis d'investigació en xarxa, en moltes ocasions, emmarcats dins l'activitat de la Societat Catalana de Neurologia.

L'equip de professionals participa activament en projectes de recerca, investigació clínica i epidemiològica, així com en treballs multicèntrics. També realitza tasques de docència, amb la formació d'estudiants de medicina (UdG), de Metges Interns i Medicina Familiar Residents (MIR) i de postgrau.

Requisits - Requisitos

REQUISITS

– Metge/ssa especialista en Neurologia.

ES VALORARÀ

– Especialitat via MIR o títol homologat.

– Perfil personal i experiència professional.

– Formació i/o experiència en Demències.

Condicions - Condiciones

– Lloc de treball estable. Contracte temporal + Indefinit

– Retribució competitiva segons Conveni del SISCAT

– Programa actiu de formació continuada i actualització professional

– Possibilitat de flexibilitat laboral i facilitat de conciliació familiar

– Excel·lent oportunitat professional en un bon ambient de treball i un entorn d’alta qualitat de vida