Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Consorci Hospitalari de Vic

CIF:
Q5856102H

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Ariadna Bigas

Email:
seleccio@chv.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
936939262

Especialitat – Especialidad:
Neurologia-Neurofisiologia

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Vic

Funcions – Funciones:
Funcions pròpies de l'especialitat dins l'àmbit hospitalari.

Requisits – Requisitos:
Requeriments:

• Titulació d’especialista preferentment via M.I.R. S’admetran els CV dels professionals que acaben la seva residència aquest semestre.
• Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

I a més es valorarà:

• Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
• Coneixement de l’idioma anglès (certificació).

Condicions – Condiciones:
Les condicions de la nostra oferta son:

 Realització d’activitat assistencial de neurologia general a consulta externa, hospitalització i interconsultes d’urgències.
 Realització d’activitat assistencial subespecialitzada en l’àrea d’interès del facultatiu.
 Contractació a concretar amb possibilitats d’indefinida.
 Dedicació a concretar. Possibilitat de col·laboracions puntuals o dedicació a temps parcial o total.
 Retribució fixa mes variable per objectius, segons Conveni SISCAT
 Responsabilitat docent en la rotació de MIR’s, d’acord amb programa acreditat.
 Línies obertes de col·laboració amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina per l’exercici docent.
 Recerca amb finançament públic i privat i facilitats per la realització de tesi doctoral si està pendent.
 Formació continuada.
 Possibilitat de realitzar activitat mutual i privada addicional.
 Horari amb possibilitats d’adaptació i opció de teletreball.