Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Sara Flores

Email

sflores@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

617950980

Especialitat - Especialidad

Neurologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Barcelona

Funcions - Funciones

• Consultes externes

• Atenció a pacients amb patologies

• Estudiar les malalties neurològiques

• Realitzar proves.

Requisits - Requisitos

• Posseir la llicenciatura de medicina i l'especialitat de metge neuròleg via MIR, en cas de haver-la cursat fora d'Espanya que estigui homologada. També es valora tenir només la homologació de metge general.

Condicions - Condiciones

• Retribució fixa més variables per assoliments d'objectius.

• Investigació amb finançaments públics i privats.

• Accés a programes de formació continuada.

• Contractació laboral estable a jornada completa.

• Incorporació a negociar.