Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Centre Mèdic CMQR

CIF

A-43201649

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Maribel Guillén

Email

maribel_guillen@hotmail.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

639074087

Especialitat - Especialidad

Neurologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Reus

Funcions - Funciones

Centre Mèdic privat
Pasar consulta a pacients privats i de mútues

Requisits - Requisitos

Disposició del títol via Mir

Condicions - Condiciones

Contracte Mercatil
Condicions econòmiques a Negociar