Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

NEUROLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:

• Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en neurologia.

• Experiència laboral i/o formativa en unitat de demències.

• Experiència laboral en proves diagnòstiques: marcadors de L.C.R., PET amiloide, estudis genètics…

• Formació addicional específica per al lloc de treball (Indicant hores).

• Experiència docent i investigadora.

• Capacitat de treball en equip multidisciplinar.

Descripció de les funcions:

• Coordinar la unitat de demències.

• Diagnòstic de la malaltia que provoca el deteriorament cognitiu.

• Col•laborar en les consultes de medicina d’atenció primària.

• Participació en les sessions de la secció de Neurologia.

• Recerca (l’hospital està associat a la Universitat Rovira i Virgili).

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Neurologia.

• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

• Contracte laboral a jornada completa per a la cobertura d’una baixa laboral temporal de llarga durada de la neuròloga coordinadora de la Unitat de Demències.

• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a: https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)

3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA NEURO 11 23

Termini de presentació de sol•licituds: 10 de desembre de 2023

Contacte: Dr. Nicolau Ortiz (Responsable de la Secció de Neurologia de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) telèfon 977310300 Extensió: 53148; e-mail: nicolau.ortiz@salutsantjoan.cat