Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ HOSPITAL SANTA TECLA

CIF

R4300016E

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

ANA FLORES MOYA

Email

anaflores@xarxatecla.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977248489

Especialitat - Especialidad

NEUROLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TARRAGONA- BAIX PENEDÈS

Funcions - Funciones

Aquest professional s´integrarà en un servei de 6 neuròlegs i 1 neuropsicòloga, l’activitat s’organitzarà fent consulta externa, planta d’hospitalització i exploracions complementaries. La activitat es desenvoluparà a tots dos hospitals: Hospital Santa Tecla i Hospital Comarcal del Vendrell. Existeix la possibilitat de incorporar-se en un programa de formació en EMG.

Requisits - Requisitos

Títol d´especialista , via MIR, en Neurologia

Condicions - Condiciones

S´Ofereix

• Contracte INDEFINIT

• Incorporació immediata

• Jornada completa: 1688 h/ any

• Horari: de dilluns a divendres en torn de matí i una tarda setmanal a determinar.

• Retribució de Facultatiu Especialista segons conveni SISCAT

• Formació continuada i carrera professional

• Col·laboració en docència i residents.