Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta/Institut Català de la Salut

CIF:
Q5855029D

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Josep Zaragoza Brunet

Email:
jzaragoza.ebre.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977519126/650278692

Especialitat – Especialidad:
Neurologia

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Tortosa

Funcions – Funciones:
Neuròleg integrat a servei de 8 facultatius. Consulta de Neurologia general, guàrdies presencials específiques de neurologia, planta d'hospitalitzats propis, possibilitat d'integrar-se en consultes monogràfiques (cefalea, epilepsia, trastorns del moviment, demències, neuromuscular) i combinar la tasca assistencial amb la investigació clínica.

Requisits – Requisitos:
Neuròleg/a especialista via MIR o títol homologat equivalent

Condicions – Condiciones:
Contractació a temps complert (40 hores/setmana), duració d'un any. Oferta de plaça estructural, pel que després de l'any passa a noment com a funcionari interí.