Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Institut Català de la Salut

CIF

Q5855029D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

María José González Bautista

Email

selecciopersonal.girona.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

667 26 15 47

Especialitat - Especialidad

Obstetricia y Ginecologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Girona

Funcions - Funciones

L’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona necessita cobrir un lloc de treball de facultatiu/facultativa adjunt especialista per al servei de obstetrícia i ginecologia, via MIR. Oferim dedicació preferent en alguna de les àrees de subespecialització del servei: esterilitat, tracte genital inferior, obstetrícia d’alt risc, ASSIR, etc. Jornada completa i guàrdies. Incorporació immediata.

Requisits - Requisitos

Especialitat obstetrícia i ginecologia, via MIR

Condicions - Condiciones

Retribucions segons taules retributives públiques:

http://portal.ics.intranet.gencat.cat/intranet_ics/media/upload/arxius/autoservei_professional/Llibre%20de%20retribucions%20gener%202023.pdf