Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Blanco

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025

Especialitat - Especialidad

Oftalmologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem Metge/essa especialista en Oftalmologia per integrar-se en el Servei d’Oftalmologia del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf.

Requisits - Requisitos

• Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina

• Especialista en Oftalmologia via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:

• Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

• Experiència en hospitals comarcals de referència.

• Familiaritzat en la utilització de la Història Clínica informatitzada.

Condicions - Condiciones

• Contractació d’interinatge pendent de convocatòria.

• Retribució salarial segons conveni SISCAT.

• Jornada a temps complet.

• Incorporació immediata.

• Formació continuada i carrera professional.

Període de presentació de candidatures i documentació: Des del dia següent a la publicació del present anunci, fins el 5 de maig de 2023.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: Les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència OFT_COMB_2022