Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Blanco

Email

mblancore@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025

Especialitat - Especialidad

Oftalmologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Les pròpies del servei

Requisits - Requisitos

• Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina
• Especialista en Oftalmologia via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).


Es valorarà:
• Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.
• Experiència en hospitals comarcals de referència.
• Familiaritzat en la utilització de la Història Clínica informatitzada.

Condicions - Condiciones

• Contractació d’interinatge pendent de convocatòria.
• Retribució salarial segons conveni SISCAT.
• Jornada a temps complet.
• Incorporació immediata.
• Formació continuada i carrera professional.