Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Corporació Salut Maresme i la Selva

CIF:
G62743125

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Laura Clotas

Email:
rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
691435639

Especialitat – Especialidad:
Oftalmologia

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Calella i Blanes

Funcions – Funciones:
•Realització de consultes externes i quiròfan.
•Oftalmologia general i cirurgia de segment anterior.
•Les tasques es desenvoluparan als Hospitals Comarcals de Blanes i Calella.

Requisits – Requisitos:
Es requereix
•Llicenciatura en Medicina.
•Especialitat en Oftalmologia via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.

Es valora
•Els anys d’experiència aportats.
•Formació continuada en l’especialitat.

Condicions – Condiciones:
•Contracte temporal de 6 mesos de duració.
•Jornada de 20 hores setmanals a repartir en tres dies d’activitat assistencial.
•Condicions laborals en base al II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
•Incorporació durant el mes de Març 2022 o a determinar.