Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació Salut del Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura / Desenvolupament de RH

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

Oftalmologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Calella i Blanes

Funcions - Funciones

Es selecciona metge/ssa especialista en oftalmologia per realitzar les consultes externes i l’activitat quirúrgica d’oftalmologia general i de cirurgia de seguiment anterior. S’incorporarà en un equip de treball interdisciplinari, realitzant les seves tasques als Hospitals Comarcals de Blanes i Calella, centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, entitat integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut

Requisits - Requisitos

Es requereix
• Llicenciatura en Medicina.
• Especialitat en Oftalmologia via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.

Es valora
• Els anys d’experiència aportats.
• Formació continuada en l’especialitat.

Condicions - Condiciones

• Contracte temporal de llarga durada (interinatge), posteriorment amb possibilitat d’incorporació indefinida.
• Jornada Completa 37.5 hores/setmanals o altres jornades a convenir.
• Condicions laborals en base al III Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
• Incorporació immediata o a determinar.