Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

ONCE

CIF

Q2866004A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

M. DOLORS LUNA SANTANA

Email

malus@once.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

659087478

Especialitat - Especialidad

OFTALMOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TARRAGONA

Funcions - Funciones

-VALORAR CONDICIONS VISUAL PER SER AFILIAT A ONCE (AGUDESA I/O CAMP VISUAL).
-PARTICIPAR DELS PROGRAMES DE REHABILITCIÓ D'ONCE PER TAL DE OPTIMITZAR AL MÁXIM LA VISIÓ E LES PERSONES AFILIADES
-OMPLENAR, A TRAVÉS D'UNA APLICACIO CORPORATIVA PRÒPIA, ELS INFORMES PRERTINENTS TANT PER AFILIACIÓ A ONCE COM ELS DELS PROGRAMES DE REHABILITACIÓ.

Requisits - Requisitos

CONSULTA PROVIA PER FER LES VALORACIONS OFTÀLMIQUES.

Condicions - Condiciones

A CONCRERTAR.