Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:

• Experiència laboral acreditada en el tractament radioteràpic de diferents localitzacions tumorals i tenir coneixements oncològics.

• Experiència en serveis amb accelerador lineal que realitzin les darreres tècniques radioteràpiques.

• Formació addicional especifica per al lloc de treball (especificant hores)

• Experiència docent i investigadora.

Es busca professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Oncologia Radioteràpica.

• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.

• Llicència de supervisor/a d’instal•lacions radioactives.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa.

• Retribució competitiva segons conveni colectiu.

• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a: https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)

3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA ONCO RADIO 02 23

Termini de presentació de sol•licituds: 5 de març de 2023

Contacte: Dra. Meritxell Arenas (Directora del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) mòbil: 682293209; e-mail: meritxell.arenas@salutsantjoan.cat