Els professionals de la Salut porten implícit en la seva forma d’entendre la vida, els valors que es reflecteixen en la Cooperació, com el treball en equip cap a un objectiu en comú: la suma de tots perquè l’objectiu establert -normalment, millorar la vida d’altres éssers humans- sigui una realitat.

Aportem el millor de nosaltres i nosaltres per acompanyar a aquelles persones que necessiten restablir el seu estat òptim de salut.

La intenció és molt important i és el motor que mou les nostres accions, tot i que serà necessari disposar de les eines adequades perquè aquesta ajuda sigui realment eficaç.

En aquest curs aprofundirem en una d’aquestes eines: com preparar un Projecte de Cooperació perquè de veritat sigui útil a aquelles persones a les que volem donar suport.

Treballarem amb l’enfocament de l’Marc Lògic i des d’aquí, pas a pas, veurem com finalitzar una proposta de projecte amb la qual poder sol·licitar finançament i executar posteriorment.

** OBERT TERMINI D’INSCRIPCIÓ **

Data d’inici 01 de Juny de 2021

Programa del curs

inscripció