Descripció

L’horitzó en l’àmbit de la salut és treballar per una medicina col·laborativa que implica diàleg amb el pacient i transmissió de missatges comprensibles. En la comunicació amb el pacient, els informes mèdics es converteixen en una eina clau perquè la informació d’un text escrit perdura i pot consultar-se tranquil·lament diverses vegades. Però moltes persones tenen dificultats per entendre els seus informes mèdics i es pregunten: “Per què no entenc el que escriu el meu metge per a mi i sobre mi si utilitza la mateixa llengua que jo?” “Podria entendre-ho si ho escrivís d’una altra manera?”

Aquest curs focalitza en la sensibilització i anàlisi dels informes mèdics per tal d’afavorir una redacció d’informes mèdics més comprensibles per al pacient. Un experiment mostra que si els professionals són conscients dels errors i de l’ús inadequat de la llengua i segueixen unes recomanacions bàsiques d’escriptura clara i diàfana, els informes mèdics poden ser més entenedors, no només per als pacients, sinó també per a altres professionals i per als programes de tractament i recuperació de la informació.

La metodologia és activa i participativa ja que combina l’exposició i la pràctica partint de la realització d’exercicis d’anàlisi d’informes reals i de la redacció millorada d’informes. L’objectiu final és aconseguir uns informes més comprensibles que evitin una interpretació subjectiva.

El curs té una durada de 10 hores: 6 sessions virtuals de 1’5 hores i una sessió personalitzada de tutoria online.

Les sessions virtuals es dividiran en 45 minuts d’exposició i 45 minuts d’activitat pràctica. Sempre es partirà de casos i exemples reals. Durant la setmana hi haurà un fòrum obert per reflexionar a l’entorn d’un aspecte relacionat amb la sessió següent.

https://www.ifmil.com/ca/inscripcio/101199