Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l'Alt Penedés i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Unitat Gestió del talent (Marta Blanco)

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025

Especialitat - Especialidad

Otorinolaringologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones


Cerquem un/a Metge/essa especialista en Otorinolaringologia per la unitat de Cap i Coll del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està constituït per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), i l’Hospital Sant Antoni Abat.

I per què amb nosaltres?

– Trobaràs un bon ambient de treball, formant part d’un equip cohesionat que integra el servei d’ Otorinolaringologia i el de Cirurgia Maxil·lofacial.

– La teva activitat es desenvoluparà en l'àrea de consultes externes generals i especialitzades (infantil, vertigen, AOS, patologia de la veu), exploracions complementàries i quiròfan, segons la programació setmanal.

– Tindràs possibilitat de gaudir d’una compactació horària que permeti la conciliació familiar.

– Tindràs un pla de formació continuat al servei.

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

– Acreditació de l’especialitat en Otorinolaringologia via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:

– Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones

– Contracte d’Interinatge per substitució d’una baixa maternal, amb possibilitat de continuïtat de forma estable.

– Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) – Grup 1.

– Jornada complerta.

– Incorporació immediata.

Període de presentació de candidatures i documentació:

Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 31 de gener de 2024.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació:

Les persones interessades hauran d’enviar curriculum vitae a convocatories@csapg.cat, indicant la referència ORL_2_CSAPG_2023