Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Blanco

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025 (ext 3072)

Especialitat - Especialidad

Otorinolaringologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem un/a Metge/essa especialista en Otorinolaringologia per la unitat de Cap i Coll del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està constituït per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), i l’Hospital Sant Antoni Abat.

I per què amb nosaltres?

– Trobaràs un bon ambient de treball, formant part d’un equip cohesionat que integra el servei d’ Otorinolaringologia i el de Cirurgia Maxil·lofacial.
– Realitzaràs cirurgies conjuntes, dins la unitat de Cap i Coll, incloent-hi la realització de cirurgia d’exèresis de neoplàsies de pell facials amb reconstrucció plàstica-reparadora.
– Tindràs possibilitat de gaudir d’una compactació horària que permeti la conciliació familiar.
– Tindràs un pla de formació continuat al servei.

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).
– Acreditació de l’especialitat en Otorinolaringologia via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:
– Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones

– Contracte d’Interinatge per substitució d’una baixa maternal, amb possibilitat de continuïtat de forma estable.
– Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) – Grup 1.
– Jornada complerta.
– Incorporació immediata.

Període de presentació de candidatures i documentació:
Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 3 de març de 2023.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació:
Les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i curriculum vitae a convocatories@csapg.cat, indicant la referència ORL_CSAPG_2023