Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA

CIF

G43661883

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

ANA FLORES MOYA

Email

anaflores@xarxatecla.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977248489

Especialitat - Especialidad

OTORINOLARINGOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TARRAGONA

Funcions - Funciones

El Servei d´Otorinolaringologia de la Xarxa està format per un equip de 6 especialistes, l´activitat es desenvolupa en quatre centres hospitalaris. L´Hospital Santa Tecla, Hospital Vendrell, Hospital Lleuger Llevant i el CAR de Vilaseca

Necessitem incorporar un/a especialista al nostre equip, tindrà la seva jornada repartida entre tots dos hospitals, preferentment l´activitat es desenvolupara a l´Hospital Vendrell. L´activitat es a consultes externes quatre dies a la setmana, un día d´activitat quirúrgica habitual ORL i realització de guàrdies localitzades de dilluns a diumenges

Requisits - Requisitos

Títol especialista OTORINOLARINGOLOGÍA , vía MIR o especialitat homologada

Condicions - Condiciones

Contracte Indefinit
Jornada Completa
Formació continuada i carrera professional
Conveni SISCAT
Incorporació immediata