Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Lucia Galdón

Email

lgaldon@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

673763066

Especialitat - Especialidad

Otorrinolaringologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Barcelona

Funcions - Funciones

• Activitat assistencial íntegrament a l’hospital.

• Diverses sessions quirúrgiques setmanals.

• 1 mòdul d’agenda monogràfica.

• Atenció a població pediàtrica.

• Compten amb les unitats d’Otologia i vertigen, Rinitis i al·lèrgies, i altres projectes en desenvolupament.

Requisits - Requisitos

• Posseir la llicenciatura de medicina i l’especialitat OTL via MIR, en el cas d’haver-lo cursat fora d’Espanya que estigui homologada.

Condicions - Condiciones

• Possibilitat de participar en projectes de recerca

• Formació continuada amb hospital de referència.

• Poder subespecialitzar-se en alguna de les unitats creades.

• Contractació laboral estable a jornada completa.

• Dies de treball flexible.

• Jornada completa.

• Retribució a negociar.

• Incorporació a negociar.