Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

Pediatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Blanes (provincia Girona)

Funcions - Funciones

Realitzarà les consultes d’especialista a l’atenció primària amb guàrdies hospitalàries als centres de la Corporació, disposarà de facilitats per treballar una part de la jornada a l’Hospital Comarcal de Calella en alguna subespecialitat pediàtrica, si es te formació.

L’especialista formarà part d’un equip de treball interdisciplinari, integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut

Requisits - Requisitos

Es requereix

• Llicenciatura en Medicina.

• Especialitat en Pediatria via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.

Es valora

• Els anys d’experiència aportats

• Formació continuada en l’especialitat

Condicions - Condiciones

S’ofereix

• Contracte laboral temporal de llarga duració pendent de plaça a convocar

• Jornada completa

• Facilitats per realitzar formació continuada.

• Condicions laborals en base al III Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

• Incorporació immediata o a determinar

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència PEDIAP23 abans del 28 de Maig de 2023