Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Mireia Camps

Email

mcamps@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

697391728

Especialitat - Especialidad

Pediatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Catalunya central

Funcions - Funciones

Funcions propies de la especialitat

Requisits - Requisitos

• Formació i especialitat en pediatria.

• Perfil treballador, amb actitud, voluntat i ganes de créixer professionalment.

• És requisit imprescindible tenir el títol de metge general homologat a Espanya. En procés de homologació l'especialitat.

Condicions - Condiciones

• Formació i especialitat en pediatria.

• Perfil treballador, amb actitud, voluntat i ganes de créixer professionalment.

• És requisit imprescindible tenir el títol de metge general homologat a Espanya. En procés de homologació l'especialitat.