Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

TORTOSA SALUT, S.L.

CIF

B55587786

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Maria

Email

cte.rrhh@saluttortosa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977588200

Especialitat - Especialidad

Pediatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Catalunya

Funcions - Funciones

Tasques pròpies de lloc de treball de metge o metgessa al servei de Pediatria

Requisits - Requisitos

Titulació de Llicenciat en Medicina amb l’especialitat en Pediatria

Condicions - Condiciones

Contracte laboral indefinit pendent de convocatòria pública