Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA

CIF

G66886144

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Angels González Rubio

Email

angelsgonzalez@mutuaterrassa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

937365016

Especialitat - Especialidad

Pediatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Olesa de Montserrat (Barcelona)

Funcions - Funciones

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica.

Requisits - Requisitos

Requisits

-Titulació d’especialista en Pediatria

Es valorarà:

-Experiència professional en atenció primària

– Doctorat

Condicions - Condiciones

Oferim:

– Integració a l’Àrea Pediàtrica del Centre d’Atenció Primària Olesa de Montserrat amb opció de dedicació del 10% de la jornada a la Unitat de Medicina de l’Adolescent o altra subespecialitat

– Possibilitat de realitzar guàrdies a l’Hospital Universitari MútuaTerassa de forma voluntària

– Jornada completa

– Horari lliscant i atenció continuada

– Retribució segons conveni SISCAT

– Contracte indefinit

– Incorporació immediata

– Lloc de treball: Olesa de Montserrat (Barcelona)

Les persones interessades poden enviar el seu currículum, indicant la referència corresponent a l’adreça electrònica seleccio@mutuaterrassa.es