Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIO ASSISTENCIAL DE MUTUA DE TERRASSA

CIF

G66886144

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Àngels Gonzalez

Email

angelsgonzalez@mutuaterrassa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

937365016

Especialitat - Especialidad

Pediatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Sant Cugat (Barcelona)

Funcions - Funciones

Les pròpies d el'especialitat en un centre d'atenció primària

Requisits - Requisitos


 Titulació d’especialista en Pediatria

Es valorarà:

 Experiència professional en atenció primària
 Doctorat

Condicions - Condiciones Integració a l’Àrea Pediàtrica del Centre d’Atenció Primària Can Matas
 Jornada completa
 Horari lliscant: dilluns i dijous tarda, dimarts i dimecres matí i divendres alterns matí i tarda
 Retribució segons conveni SISCAT
 Contracte indefinit
 Incorporació immediata
 Lloc de treball: Sant Cugat (Barcelona)

Les persones interessades poden enviar el seu currículum a https://www.mutuaterrassa.com/ca/ofertes-de-feina