Es valorarà:

 • Experiència en Atenció Primària de Salut.
 • Formació addicional especifica per al lloc de treball
 • Realització d’activitat docent i investigadora
 • Coneixements d’ informàtica i de programes assistencials (eCAP, Hnet, …)
 • Capacitat de treball en equip.
 • Disponibilitat de fer guàrdies hospitalàries en l’Àrea Pediàtrica.

Requisits:

 • Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i Especialitat en Pediatria i les seves àrees específiques, via MIR.
 • Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
 • Coneixements del català parlat i escrit.
 • Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Oferim:

 • Contracte laboral temporal a jornada completa (possibilitat de realitzar atenció continuada).
 • Incorporació immediata

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

ABS RIU PED 01 20

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de març de 2020

Contacte: Joan Romera Ext. 55131

Telèfon: 667 643 631

Email: joan.romera@ginsa.cat

Arxiu PDF amb tota la informació