Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA

CIF

G66886144

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

ANGELS GONZALEZ RUBIO

Email

angelsgonzalez@mutuaterrassa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

937365016

Especialitat - Especialidad

Pediatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Terrassa (Barcelona)

Funcions - Funciones

La persona seleccionada tindrà com a missió proporcionar atenció mèdica especialitzada al malalt, per aconseguir la seva curació o en el seu defecte, facilitar una qualitat de vida adequada en el decurs de la malaltia, amb la finalitat de garantir la qualitat, eficiència i equitat de l’assistència mèdica en un marc de sostenibilitat econòmica.

Requisits - Requisitos

Requisits

▪ Titulació d’especialista en Pediatria

Es valorarà

• Formació i/o experiència en neonatologia

Condicions - Condiciones

Oferim:

▪ Integració en el Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari Mútua Terrassa amb Unitat Neonatal de nivell IIIA-SEN, equip d’Obstetrícia d’Alt Risc i grup de Medicina Perinatal

▪ Contracte indefinit

▪ Jornada completa distribuïda en un 60% a Neonatologia en horari de matí i 40% en atenció continuada a nounats (2 guàrdies laborables i un festiu al mes)

▪ Retribució segons salari SISCAT i carrera professional

▪ Incorporació immediata

▪ Lloc de treball: Terrassa (Barcelona)

Les persones interessades poden adjuntar el seu currículum a https://www.mutuaterrassa.com/ca/ofertes-de-feina