Per jubilació es ven consultori a Tarragona.

Edifici d’oficines al carrer Unió; 80 m2.

Despatx, sala d’exploració, sala de cures, sala de petites intervencions. Amplia
recepció.

Preu i condicions de pagament a tractar.

Telèfon 616 919 276