Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

AECT-HOSPITAL DE CERDANYA

CIF

V55096580

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Maite Ruger Caballero

Email

rrhh@hcerdanya.eu

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972657777

Especialitat - Especialidad

PNEUMOLOGIA: Metge/ssa Adjunt/a (07-2024)

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Puigcerdà, Girona

Funcions - Funciones

Funcions pròpies de Metge/ssa Especialista en Pneumologia, segons Descripció de Lloc de Treball adjunta a la Convocatòria.

Requisits - Requisitos

1. REQUISITS

• Nacionalitat d’un país membre de la Unió Europea o Permís de Treball i Residència a Espanya.

• Domini escrit i oral del castellà i/o català i coneixements del francès.

• Grau o Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb titulació homologada a Espanya o a França.

• Títol d’Especialista en Pneumologia amb homologació a Espanya o França i possibilitat d’exercir en territori espanyol.

2. VALORABLE

• Experiència prèvia en serveis de pneumologia del sistema d’utilització públic de Catalunya SISCAT o en la Xarxa d’Hospitals Francesos.

• Polivalència funcional.

• Saber fer i saber estar.

Condicions - Condiciones

L’Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de Cerdanya (AECT-HC), primer hospital europeu franco-català situat a Puigcerdà, selecciona per un lloc de PNEUMOLOGIA: Metge/ssa Adjunt/a sota la dependència de la Direcció Mèdica.

• Lloc per incorporació immediata

• Contracte indefinit a temps complet més guàrdies localitzades i presencials

• Condicions laborals Sector Sanitari (Conveni SISCAT).

• Funcions assistencials i docents en l’àrea mèdica

SOBRE EL PROCÈS DE SELECCIÓ

• Els ítems descrits en l’apartat 1 del perfil, seran excloents.

Adjunteu la candidatura (CV + carta de presentació en castellà o català i francès) una vegada omplert el formulari de la web a l’atenció del Dr. Salvador SARRÀ, Director Mèdic de l’Hospital de Cerdanya.

Link: https://www.hcerdanya.eu/ca/qui-som/treballa-amb-nosaltres/33/pneumologia-metge-ssa-adjunt-a