El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona restarà pendent de l’evolució de les actuacions judicials, tenint molt present el compromís ètic que té, no només amb els col·legiats, sinó també amb tota la societat, que està regulat i sancionat pels articles 54 i 120 del Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i l’article 66.6 del Código de Deontologia del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Enllaç a la nota de premsa en arxiu PDF.