Consulta la franja horària en la que realitzaràs la part pràctica del curs ECO-COMT buscant el número del teu DNI .

Tingues en compte que les peticions de grup s’han tingut en compte per ordre d’arribada. Alhora, recorda que les dades que figuren de DNI són les mateixes que ens has proporcionat prèviament a l’inscripció.

Ubicació: Sala Dr. Santiago Mallafré, Via de l’Imperi Romà, 11 Bis, Tarragona, 43003.

Grup A: DILLUNS, 29/04 de 10 a 14h
Grup B: DILLUNS, 29/04 de 15 a 19h
Grup C: DIMARTS, 30/04 de 10 a 14h
Grup D: DIMARTS, 30/ 04 de 15 a 19h

Grup A: 29/04 de 10 a 14h
39876924F
X3151962l
Y8856466P
17580171Y
55487934C
46122051J
39694352D
78552901N
Y6973512H
39652641C

Grup B: 29/04 de 15 a 19h
743965603X
39875444E
60234537K
Y5251893H
55488103M
39686673N
48004826P
20917281T
47115511B
49319525-G
39859424-X
73027800V
47623889C
39716168K
60138391S

Grup C: 30/04 de 10 a 14h
42395442
39887676
43723952D
72978554Z
Y- 9127297-Z
43324609-S
46578393-N
Y0356938S
60173161D
39710540M
39904314G

Grup D: 30/04 de 15 a 19h
Y3613579V
X8079741W
47483100Z
Z0340559E
21703650
Y7546197A
05467112N
48019594X
49318945E
20901115A
Z-0182814-S
55227463-R
48667803X
40329044Q
60021223D