Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

GiPSS

CIF

Q9355294A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Núria Perex Baiget

Email

nperex.gipss@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977221875

Especialitat - Especialidad

Preferentment Medicina Interna, Geriatria o Medicina Familiar i Comunitària

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

Prestar serveis a una UFISS mixta, de Cures Pal·liatives i Geriàtrica

Requisits - Requisitos

Es valorarà Màster en Cures Pal·liatives i/o Geriatria

Condicions - Condiciones

Contractació indefinida a temps complert, amb les condicions establertes en el II Conveni SISCAT pel grup professional 1.