Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

OHANA VIDA SL

CIF

B10679579

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ruth Freixedes

Email

ohanavida3@gmail.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

651817141

Especialitat - Especialidad

Psicòleg Clínic

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Reus

Funcions - Funciones

Avaluació psicològica, diàgnostic i intervenció clínica.
Realització de formacions.
Oratòries de prevenció en salut mental, adiccions i psico neuro desenvolupament

Ha de ser una persona flexible, amb ganes de participar al creixement del projecte d'expansió del nostre centre de salut
amb clara voluntat d'integrar-se a l'àrea de la Psicologia Clínica/Sanitària i Formació, compartint la filosofia i la metodologia d'Ohana Vida.

Requisits - Requisitos

Llicenciatura en Psicologia i Màster en Psicologia General Sanitària, es valoraran altres màsters o formació en psicoteràpia.
Cal experiència en impartició de formacions.
Orientació cognitivoconductual amb un coneixement ampli i contrastat sobre els trastorns de l'ansietat i l'estrès.
Estar col·legiat i estar en possessió del títol en psicologia general sanitària.

Condicions - Condiciones

Salari segons conveni o bé com autònom.
L´horari acordat fins l´ampliació de clients/pacients. Jornades parcials, flexibles i complertes.