Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Lucia Galdón

Email

lgaldon@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

673763066

Especialitat - Especialidad

Psiquiatría

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Barcelona

Funcions - Funciones

• Atendre els pacients de la unitat d'hospitalització, i dels centres de salut mental infantojuvenil i/o hospital de dia de l'àrea de salut mental i les seves famílies.
• Realitzar acuradament el diagnòstic clínic.
• Dissenyar i dur a terme els programes d'intervenció i tractament.
• Dur a terme suport a l'equip d'urgències quan les necessitats del servei el requereixi.
• Valoració i maneig en els casos indicats del tractament farmacològic i els seus efectes secundaris.
• Desenvolupar noves línies de recerca en l'àmbit infantil i juvenil.
• Treballar de manera interdisciplinària amb els diferents membres de l'equip i altres professionals.

Requisits - Requisitos

• Disposar de la llicenciatura de medicina i l'especialitat de psiquiatria via MIR, en el cas d'haver-lo cursat fora d'Espanya que estigui homologada.

Condicions - Condiciones

• Contractació laboral indefinida a jornada completa.
• Horari: de dilluns a divendres de 8h a 15h i un dia a determinar de 8h a 19:45h amb 1 hora per a l'esmorzar.
• Retribució a negociar.
• Incorporació a negociar.