Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Lucia Galdón

Email

lgaldon@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

673763066

Especialitat - Especialidad

Psiquiatra

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Província de Lleida

Funcions - Funciones

• Visita i avaluació de pacients i establir un diagnòstic.

• Realitzar seguiment de manera periòdica.

• Receptar medicaments i establir una pauta.

Requisits - Requisitos

• Posseir la llicenciatura de medicina i l’especialitat de psiquiatria via MIR, en el cas d’haver-lo cursat fora d’Espanya que estigui homologada.

Condicions - Condiciones

• Contractació laboral estable a jornada completa.

• Retribució a negociar.

• Incorporació a negociar.