Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L’EBRE

CIF

G-43.817.402

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

MARTA CALVET FAVA

Email

calvetm@peremata.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977-70-59-70

Especialitat - Especialidad

Psiquiatre/a – HOSPITALITZACIÓ

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

AMPOSTA-(TARRAGONA)

Funcions - Funciones

-Les pròpies de la seva titulació acadèmica.

-Treballar en una dinàmica d’equip interdisciplinar.

-Assumir la responsabilitat assistencial i clínica dels pacients en quant avaluació diagnòstica i tractament.

-Donar suport i orientar als pacients i les famílies.

-Fer el seguiment de les intervencions dels professionals d’infermeria i treball social per tal de vetllar per l’acompliment del PTII (projecte terapèutic individual i interdisciplinar).

-Participar en l’organització, planificació i objectius dels programes del servei.

-Participar en les activitats formatives, docents i d’investigació.

Realitzar les guàrdies mèdiques que li corresponguin segons el règim de trons establerts.

Requisits - Requisitos

-Títol d’especialista en Psiquiatria

-Es valorarà: Clar interès i preferència per un model d’intervenció en salut mental comunitari.

– Coneixements dels recursos del territori i la xarxa.

-Habilitats en treball en equip, personals i competències (motivació, iniciativa,compromís i flexibilitat).

-Flexibilitat i excel.lent capacitat d’adaptació a entorns de treball complexes i exigents, lluny de la contenció i estructura que ofereixen l’entorn físic d’una institució.

Condicions - Condiciones

Contracte indefinit, període de prova de 4 mesos.

Horari: dilluns de 8 a 17:30 H i dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8 a 15:00H.

Incorporació immediata.