Funcions:

Les corresponents al seu lloc de treball

Requisits:

  • Disposar de la titulació de metge/essa especialista en psiquiatria o medicina familiar i comunitària.
  • No trobar-se inhabilitat per exercir professionalment en el sistema sanitari Català.
  • Acreditar els mèrits al·legats.

S’ofereix:

  • Contracte eventual de 6 mesos a jornada completa, renovable a la seva finalització
  • Retribucions i condicions laborals segons conveni col·letiu vigent

Dades d’interès:

Entitat/Proveïdor/Empresa:

GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS – HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA

CIF:

Q7555308A

Persona Responsable de l’oferta:

Lucia Moreno

Telèfon de contacte:

973727226

Email:

rrhh@gss.cat

Arxiu PDF amb tota la informació