Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
COMUNITAT TERAPÈUTICA DEL MARESME

CIF:
F08701625

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Maribel Just

Email:
csm-mnord@ctm-salutmental.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
937545244

Especialitat – Especialidad:
Psiquiatre

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Calella

Funcions – Funciones:
.

Requisits – Requisitos:
.

Condicions – Condiciones:
.