Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL HORTA GUINARDÓ – CSMA Guinardó

CIF

G 08936619

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dr. R. Parra

Email

csmahg2@asmhg.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

934281642

Especialitat - Especialidad

PSIQUIATRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Realitzar tasques pròpies de l’especialitat en Centre de Salut Mental d’Adults Horta (Barcelona)

Requisits - Requisitos

Llicenciatura en Medicina i Cirurgia;

Títol d’especialista en Psiquiatria.

Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària i Formació Psicoterapèutica.

Condicions - Condiciones

Condicions Econòmiques i Laborals:

Contractació indefinida

Jornada completa (37,5h/setmana) o Jornada parcial (35h/setmana) dintre de l’horari d’atenció del Servei (de dilluns a divendres). Condicions retributives d’acord al III Conveni SISCAT

Les persones interessades poden enviar el seu currículum a l’atenció de Dr. R. Parra a l’adreça de correu electrònic csmahg2@asmhg.com