Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Grup Som Via

CIF

G64935620

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Cara

Email

mcara@somvia.org

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

934562495

Especialitat - Especialidad

Psiquiatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

El Grup SOM VIA és un conjunt d’entitats que combina valor social, sanitari i formatiu per promoure impacte i transformació directa en les persones, també en la societat. En formen part la Fundació Via Assistencial, la Fundació Via Activa i la Fundació Viaclara, cadascuna adreçada a un col·lectiu específic però amb un treball comú, capaç de fer costat i posar a l’abast de cada persona i cada necessitat un model d’actuació innovador, sòlid i rigorós.

Per al Grup SOM VIA l’eix central és la persona i la seva qualitat de vida. Sota aquest paradigma oferim a la comunitat 9 Serveis i 5 Programes adreçats a persones amb diagnòstic en salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual, nens i joves i a la societat en general. Es tracta de serveis residencials, d’acompanyament a la vida independent, de suport i acompanyament a la persona, de formació per a futurs professionals en l’àmbit social i sanitari, d’acompanyament sociosanitari a la diversitat més jove, habitatge amb suport i serveis de consultoria.

Els nostres valors són: Igualtat d’oportunitats, participació en la societat i autodeterminació i ho aconseguim amb sostenibilitat, compromís i excel·lència.

Actualment, busquem un perfil de METGE/SSA PSIQUIATRA per la nostra residència al carrer Viladrosa de Barcelona.

Tasques:

– Treballar en equip amb el mateix objectiu comú amb Direcció, Psicoleg/a, Metge/ssa, Infermer/a i Treballador/a Social.

– Definir els objectius d’atenció mèdica de cada persona.

-Prescriure tractaments específics i indicar les mesures a adoptar segons les necessitats individuals.

– Fer el seguiment periòdic de les persones usuàries segons les necessitats assistencials individuals.

– Demanar proves complementàries en cas necessari.

– Elaborar informes mèdics que li siguin requerits en relació a l’estat de salut de les persones usuàries del centre.

Requisits - Requisitos

Licenciatura Medicina, especialitat Psiquiatria.

Experiencia mínima de dos anys.

Català

Condicions - Condiciones

Disponibilitat per treballar 13 hores a la setmana, de dilluns a dijous dins l’horari de 9:00 a 18:00 o divendres de 8’00 a 15’00.

Opció a realitzar un contracte de 6h a la setmana. És una feina fàcilment compaginable amb d’altres.

Possibilitat de contracte laboral o de treballar amb règim d’autònoms.

Salari de 2084 euros bruts mensuals o 40€/b/h en cas de facturació en règim d’autònom.