Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Sant Pere Claver

CIF

G08572737

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Andrea Ruiz

Email

seleccio@pereclaver.org

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

684464391

Especialitat - Especialidad

Psiquiatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre i de servei públic, que atenem persones amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables mitjançant una xarxa de centres i serveis comunitaris, residencials i productius, de caràcter sanitari, social i laboral, i majoritàriament concertats amb les administracions públiques.

Actualment, cerquem un/a Psiquiatre/a del CSMAM.

El Centre Salut Mental Adults de Montjuïc oferim assistència a través de diferents programes. Centrem el nostre model assistencial en la persona i en l’atenció integral als diferents condicionants del seu eventual malestar psíquic, tant biològics, psicològics com socials.

Les principals funcions a realitzar són:

– Dur a terme l’atenció integral dels/les pacients.

– Coordinar-se amb la xarxa de salut mental comunitària i hospitalària.

– Realitzar informes clínics, segons demanda i/o requeriment.

– Realitzar el diagnòstic i tractament dels i les persones usuàries ateses.

– Conèixer i complir els requisits establerts pel sistema de gestió de qualitat i medi ambient en el Manual de gestió de l’organització i el document de Recomanacions mediambientals o altres documents anàlegs.

– Dur a terme totes aquelles tasques que es requereixi, d’acord amb les funcions i competències pròpies d’aquest lloc.

Requisits - Requisitos

Imprescindible titulació universitària en Medicina i especialització en Psiquiatria.

· Experiència en atenció en salut mental d’adults.

Competències professionals:

o Orientació la persona usuària.

o Comunicació.

o Treball en equip.

o Adaptació al canvi/flexibilitat.

o Aprenentatge continu.

o Resolució de conflictes.

o Interès en el treball amb persones amb trastorns mentals greus.

o Capacitat d’anàlisi de situacions complexes

o Capacitat crítica constructiva.

Altres requisits. Nivell alt de català i castellà. Valorable nivell mig o alt d’anglès.

Condicions - Condiciones

T’oferim:

· Formaràs part de l’àmbit de Salut Mental de Pere Claver Grup, que inclou espai de supervisió, sessions clíniques, reunions de coordinació.

· Treballaràs en un centre referent a Catalunya amb un equip de professionals amb vocació per a l’atenció a les persones i podràs acompanyar-los en el seu desenvolupament professional.

· Ens diferenciem pel fet de dur a terme sessions de supervisió d’equip tècnic (relació assistencial) i supervisió de casos (punt de vista clínic i socioeducatiu).

· Formaràs part d’un Grup referent en el sector salut i serveis social/on podràs consolidar la teva trajectòria professional a l’hora que et segueixes formant.

Condicions laborals:

· Incorporació: 1 de setembre de 2023.

· Tipus de contracte: Temporal.

· Jornada: 19.25h/setmanals (50% de la jornada).

· Horari: De dilluns a divendres, a convenir.

· Conveni col·lectiu d’aplicació: Conveni Sector Sanitari Concertat.

· Salari: Salari segons conveni d’aplicació.

Beneficis socials:

· Conciliació de la vida personal, familiar i laboral: Dia festiu el dia de l’aniversari! Així com compromís amb la maternitat i la paternitat -allargant el permís-, dies de lliure disposició escolar, etc.

· Pla de retribució flexible (assegurança de salut, targeta menjador, escola bressol, targeta transport).

· Gratificacions per fets vitals (naixement o adopció, i casament o parella de fet).

· Suport emocional i coaching gratuït.

· Serveis subvencionats (Institut Dental Pere Claver, Institut d’Al·lèrgia Pere Claver, Activitats Institut Docència, Recerca i Innovació, etc.).

· Recolzament econòmic i en hores dins de la jornada laboral en formació i recerca.

· Descomptes en altres serveis.