Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Pere Claver Grup

CIF

G08572737

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Méndez

Email

lmendez@pereclaver.org

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

671660713

Especialitat - Especialidad

Psiquiatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les principals funcions a realitzar són:
– Dur a terme l'atenció integral dels/les pacients.
– Coordinar-se amb la xarxa de salut mental comunitària i hospitalària.
– Realitzar informes clínics, segons demanda i/o requeriment.
– Realitzar el diagnòstic i tractament dels i les persones usuàries ateses.
– Dur a terme totes aquelles tasques que es requereixi, d'acord amb les funcions i competències pròpies d'aquest lloc.

Requisits - Requisitos

Requisits:
Imprescindible titulació universitària en Medicina i especialització en Psiquiatria.
· Experiència en atenció en salut mental d'adults en la xarxa pública de salut mental.

Competències professionals:
o Orientació la persona usuària.
o Comunicació.
o Treball en equip.
o Adaptació al canvi/flexibilitat.
o Aprenentatge continu.
o Resolució de conflictes.
o Interès en el treball amb persones amb trastorns mentals greus.
o Capacitat d'anàlisi de situacions complexes
o Capacitat crítica constructiva.

Condicions - Condiciones

T'oferim:
· Formaràs part de l'àmbit de Salut Mental de Pere Claver Grup, que inclou espai de supervisió, sessions clíniques, reunions de coordinació.
· Treballaràs en un centre referent a Catalunya amb un equip de professionals amb vocació per a l'atenció a les persones i podràs acompanyar-los en el seu desenvolupament professional.
· Ens diferenciem pel fet de dur a terme sessions de supervisió d'equip tècnic (relació assistencial) i supervisió de casos (punt de vista clínic i socioeducatiu).
· Formaràs part d'un Grup referent en el sector salut i serveis social on podràs consolidar la teva trajectòria professional a l'hora que et segueixes formant.

Condicions laborals:
· Incorporació: Inmediata.
· Tipus de contracte: Temporal.
· Jornada: 20h/setmanals (50% de la jornada).
· Horari: De dilluns a divendres, a convenir.
· Conveni col·lectiu d'aplicació: Conveni Sector Sanitari Concertat.
· Salari: Salari segons conveni d'aplicació.

Beneficis socials:
· Conciliació de la vida personal, familiar i laboral: Dia festiu el dia de l'aniversari! Així com compromís amb la maternitat i la paternitat -allargant el permís-, dies de lliure disposició escolar, etc.
· Pla de retribució flexible (assegurança de salut, targeta menjador, escola bressol, targeta transport).
· Gratificacions per fets vitals (naixement o adopció, i casament o parella de fet).
· Suport emocional i coaching gratuït.
· Serveis subvencionats (Institut Dental Pere Claver, Institut d'Al·lèrgia Pere Claver, Activitats Institut Docència, Recerca i Innovació, etc.).
· Recolzament econòmic i en hores dins de la jornada laboral en formació i recerca.
· Descomptes en altres serveis.