Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Associació Centre Higiene Mental Nou Barris

CIF

G08725665

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Gemma Carbó

Email

convocatoria@csm9b.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

934083182

Especialitat - Especialidad

Psiquiatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del perfil professional

Requisits - Requisitos

Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Psiquiatria i títol homologat a Espanya. Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària i formació psicoterapèutica.

Condicions - Condiciones

Incorporació: immediata
Jornada completa (37.5h/setmana)
Condicions retributives segons Conveni (II Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut: codi del conveni núm. 79100135012015).