Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL HORTA GUINARDÓ – CSMA Guinardó

CIF

G 08936619

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dra. A. García Plata

Email

csmahg1@asmhg.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

932195154

Especialitat - Especialidad

PSIQUIATRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

L'Associació de Salut Mental d'Horta Guinardó precisa per al seu Centre de Salut Mental d'Adults de Guinardó (CSMA Guinardó) Metge/essa Psiquiatre/a per realitzar atenció ambulatòria en salut mental a població adulta

Requisits - Requisitos

Llicenciatura en Medicina i Cirurgia;
Títol d'especialista en Psiquiatria.
Es valorarà experiència en Salut Mental Comunitària i Formació Psicoterapèutica

Condicions - Condiciones

Contractació indefinida
Jornada completa / Jornada parcial.
Condicions retributives: Segons conveni (codi 79100135012015)

Les persones interessades poden enviar el seu currículum a l'atenció de Dra. A. García Plata a l'adreça de correu electrònic csmahg1@asmhg.com