Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIO NOU BARRIS PER A LA SALUT MENTAL

CIF

G60825171

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ma. Reyes Nogués García

Email

secretaria@f9b.org

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

932761695

Especialitat - Especialidad

PSIQUIATRIA INFANTO JUVENIL

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

Les pròpies d'un metge psiquiatra en un CSMIJ:Diagnòstic, tractament psicofarmacològic i seguiment dels pacients que son atesos en el nostre servei.

Requisits - Requisitos

-Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.

-Especialitat Psiquiatria. (En cas d’especialistes estrangers haurà d’estar homologat pel Ministeri o bé en tràmit).

-Es valorarà experiència en l’àmbit infantil i juvenil (CSMIJ) i en el treball en xarxa de salut mental.

Condicions - Condiciones

-Jornada Completa 1688hr/anual.

-Contracte Indefinit

– Condicions retributives: Segons el III Conveni de la SISCAT. Es tindrà en compte la carrera professional

-S'ofereix formació continuada: espai Construcció de Casos, Tallers d’oferta clínica, supervisions.

-Opció a fer treball de grups