Funcions:

 • Atenció en salut mental per a persones amb discapacitat intel·lectual i altres trastorns de desenvolupament.
 • Assumir la responsabilitat assistencial i clínica dels pacients pel que fa a diagnòstic i tractament.
 • Participar en l’organització, planificació i objectius dels programes de la Unitat.
 • Participar en les activitats docents i d’investigació.
 • Funcions pròpies de la titulació acadèmica.

Titulació: Llicenciatura de Medicina i Cirurgia amb Especialitat en Psiquiatria.

Experiència:

 • Experiència i formació en psiquiatria, es valorarà experiència en l’àmbit de la DI.
 • Experiència i formació en Psicoteràpies.
 • Altres: Oral i Escrit en català, castellà i anglès
 • Mèrits a Considerar.
 • Es valorarà experiència professional en llocs de treball similars
 • Es valorarà experiència prèvia en Investigació.

Competències Professionals:

 • Capacitat de Interrelació. Facilitat per a la relació interpersonal entre professionals i equips de treball, així com la capacitat de generar adhesió, col·laboració, compromís i fidelització en els projectes i treball en comú.
 • Discreció i Acurat tracte personal. Capacitat de gestió adequada de la informació i la seva finalitat, tenint present en tot moment els límits del seu ús, mostrant una actitud d’empatia i expressió clara i assertiva.
 • Treball en Equip. Capacitat per establir relacions de participació i cooperació amb altres professionals, compartint recursos i coneixement, harmonitzant interessos i contribuint activament a la consecució d’objectius clínics i organitzatius.
 • Esperit de Superació. Capacitat d’ampliar coneixements de la pròpia especialització, a més de conèixer informació actualitzada sobre l’àmbit professional d’actuació, manifestant conductes orientades a el desenvolupament de carrera i la seva translació a la clínica.

Oferim:

 • Contracte Laboral Indefinit.
 • Jornada Completa.
 • Horari de matí.
 • 14 pagues.
 • Oportunitats d’investigació i docència.

Contacte: Rafael Martínez

Telèfon: 977 390 011

Email: martinezr@peremata.com