Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Parc Sanitari Sant Joan de Deu

CIF

R5800646A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Silvia Salvador

Email

parcsanitari.seleccio@sjd.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

936406350

Especialitat - Especialidad

Psiquiatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Vilanova i la Geltrú

Funcions - Funciones

Assistència en Centre de Salut Mental d’Adults

Programa de Suport a la Primària

Requisits - Requisitos

Es requereix:

 Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)

 Experiència en equips multidisciplinaris

Es valorarà:

 Experiència en hospitalització domiciliària

 Experiència en lideratge de Programa de Suport a la Primària

 Experiència en l’àmbit de l’assistència comunitària

 Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació

 Experiència en Recerca i Docència

 Coneixements d’anglès

Condicions - Condiciones

Contracte de suplència de llarga durada amb possibilitats de continuïtat

Conveni SISCAT

Centre de Treball: CSMA Vilanova i la Geltrú